Tilmeld dig
vores nyhedsbrev

Brochurer

PensionsSelskabets informationsbrochure

Vores egen pensionsbrochure med information om alle dine muligheder.

Find den her

Forsikring og Pension - Bedre hver for sig?

Brochuren omhandler vores samarbejdet med Euro Accident, med særligt fokus på unbundling.

Find den her

Dansk Tandforsikring erhverv

Vores samarbejde med Dansk Tandforsikring garanterer at dine medarbejdere sparer op til 80% på deres tandlægeregning.

Find den her

Euro Accident pension og sundhed

Brochuren omhandler vores samarbejdet med Euro Accident.

Find den her

DSS Hejdoktor brugerguide DK

I denne 4-sides brugerguide gennemgås hvordan hejdoktor benyttes.

Find den her

DSS Hejdoktor user guide UK

In this 4-page user guide, the usage of "hejdoktor" is explained.

Find it here

DSS Stresspjecen 2023 DK

I denne brochurer beskrives stress, typiske symptomer og der gives råd til hvordan du tackler stress både nu og på sigt.

Find den her

DSS Introduktion til Familie360

Familie360 giver dig en personlig kontaktsygeplejerske for dig og din familie under alvorlige sygdomsforløb i det offentlige system.

Find den her

DSS Teenagersamtalen 2023 DK

En kort vejledning til hvordan du skal kommunikere med din teenager.

Find den her

DSS The Teenage Talk 2023 UK

A short guide to how to communicate with your teenager.

Find it here

DSS Det Bekymrede Barn 2023 DK

En kort vejledning der fokuserer på mental trivsel i børn, der har tendens til bekymring.

Find den her

DSS The Worried Child 2023 UK

A short guide that focuses on mental well-being in children who tend to worry.

Find it here

DSS Sundhedsforsikring Flex udsnit 2023 DK

Et kort udsnit af en brochure omhandlende et af Dansk Sundhedssikrings forsikringsprodukter, Sundhedsforsikring Flex. Denne forsikring er til dig der har travlt i hverdagen og hvor fleksibilitet og let adgang til behandling har stor værdi.

Find den her

DSS Health Insurance Flex section 2023 UK

A short excerpt from a brochure about one of Dansk Sundhedssikring's insurance products, Health Insurance Flex. This insurance is for those of you who lead a busy everyday life, where flexibility and easy access to treatment hold great value

Find it here

DSS Sundhedsforsikring Senior 2023 DK

Et kort udsnit af en brochure omhandlende et af Dansk Sundhedssikrings forsikringsprodukter, Sundhedsforsikring Senior. Denne forsikring er til dig der er ved at forlade arbejdsmarkedet og har brug for ekstra sikkerhed ifm. dit otium.

Find den her

DSS Health Insurance Senior 2023 UK

A short excerpt from a brochure about one of Dansk Sundhedssikring's insurance products, Senior Health Insurance. This insurance is for those of you who are about to leave the labor market and need extra security for your retirement.

Find it here

DSS Alvorlig Sygdom udsnit 2023 DK

Et kort udsnit af en brochure omhandlende et af Dansk Sundhedssikrings forsikringsprodukter, Alvorlig Sygdom. Vi støtter dig under alvorlig sygdom med behandling i udlandet, dækning af rejse, ophold, undersøgelser, behandling, medicin og efterbehandling samt mulighed for en second opinion.

Find den her

DSS Critical Advantage excerpt 2023 UK

A short excerpt from a brochure about one of Dansk Sundhedssikring's insurance products, Serious Illness. We support you during a serious illness with treatment abroad, coverage for travel, accommodations, examinations, treatment, medication, and post-treatment, as well as the option for a second opinion.

Find it here

AP Sundhedsforsikring

Find den her

Vi er her for dig

Pensionsrådgivere sidder klar til at besvare dine spørgsmål og hjælpe dig.
Udfyld formularen for fx et uforpligtende tilbud, så kontakter vi dig. Du kan også ringe til os på 2090 4300